Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Zasílání zboží:

Poštovné a balné po ČR:

Zásilka ČP 80,- Kč – prostřednictvím České Pošty – pouze pří platbě předem na účet, RR zásilka doporučeně, pojištěno do 500,- ( tímto způsobem nelze zasílat tekutiny od 0,5 L, šablony velké balení 500ks, velké balení gelů od 100 ml, zásilka musí splňovat parametry do 5cm výšky )

Balík BA, BB, DR  120,-Kč:  platba předem na účet, BB a BA a DR doporučený balík ( tekutiny ), pojištěno na udanou hodnotu dle objednávky

Dobírka : + 45 Kč

Zásilkovna : 90,- 

Zásilka na Slovensko 190,- Kč : pouze pro platbu předem a pro zásilky a menší balíčky do 0,500 g. Větší balíky – zde se cena poštovného odvíjí dle váhy a velikosti balíku. Cena bude připočtena až po zabalení a zvážení – řešeno individuálně.

Při objednávce  nad  2 000,- Kč – poštovné zdarma / platba předem na účet – dodání prostřednictvím Zásilkovny!!!
– Dodávky prostřednictvím České pošty a.s. a Zásilkovny. 

UPOZORNĚNÍ !!!

Balík na dobírku:  zboží zasílané na dobírku se řídí těmito pravidly. Balík je zasílán na dobírku zpravidla do 24 hodin od obdržení objednávky. Do této doby lze objednávku zrušit.

Jakmile je zboží odesláno, je o této skutečnosti informován zákazník i s číslem balíku. Je povinností zákazníka, nedojde-li zásilka domů, nebo není upozorněn výzvou k vyzvednutí zásilky na poště, tuto zásilku si od třetího dne po den desátý na poště vyzvednout. Pokud tak neučiní a zásilka bude doručena zpět na adresu e-shopu je zákazník povinen uhradit částku odpovídajíc výši poštovného a balného. Na tuto částku bude klientovi vystavena faktura.

 

Všeobecné obchodní podmínky – reklamace

Tyto všeobecné podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím a to v oblasti prodeje zboží.

Prodávající:  Gobra Nails.cz – Luboš Szabó, Zahradnická270, Strmilov,   IČ:44989199

Evidenční číslo registrace – č.j. MMB/3105/376/2016/4    Zapsáno u Městský úřad Jindřichův Hradec.

Nejsme plátci DPH.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu: www.gobra-nails.cz

Záruční doba

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávaném výrobku, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy doba použitelnosti, spotřeby,  skončí záruční doba uplynutím této doby. (§ 620 odst. 1 občanského zákoníku).

Informace na webu a jejich ochrana

Výrobky uveřejněné na stránkách www.gobra-nails.cz prezentujeme s vlastními fotografiemi, či fotografiemi nafocenými dodavateli. Nejde tedy o ilustrační fotografie. Tyto fotografie nafocujeme, co nejvěrněji. Není ale vyloučeno, že se zboží nebude lišit, například v odstínu či některých jednotlivostech. Jakékoli kopírování, další prezentování či šíření veškerých textů, fotografií i dalších částí webu Gobra nails.cz  je možné pouze s výslovným souhlasem Gobra nails. Opačné jednání může vést k právnímu postihu.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje předané Gobra nails jsou důvěrné a budou použity pouze pro k provedení obchodu mezi zákazníkem a Gobra nails. Osobní údaje nebudou dále předávány, šířeny či jinak zneužity. Informace o zákaznicích jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.  Naše aktualizované „Podmínky ochrany osobních údajů“ si můžete přečíst ZDE

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14.září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu zasláno a doručeno přepravní službou.                                         Pro odstoupení od smlouvy musí zákazník splnit tyto podmínky:

–       písemně oznámit odstoupení od smlouvy

–       zboží na vlastní náklady doručit na adresu prodávajícího s kopií dopisu

–       zboží musí být v původním obale, nepoškozené, kompletní, nesmí být použité.

–       Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží, které bylo pro klienta speciálně objednané a není standardně na skladu, dále pak spotřební zboží – například gely, tekutiny u nichž je použitím spotřebována část jejich hodnoty a nelze je tudíž vrátit do původního stavu před koupí.

–       Při porušení některé z výše uvedených podmínek nebude bohužel možné akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude zasláno kupujícímu zpět. Prodávající pak má následně možnost účtovat kupujícímu vzniklé náklady.

Čestné prohlášení kupujícího

„Kupující si je aktem objednávky a to jakýmkoli způsobem, vědom toho, že některé nabízené zboží je POUZE pro profesionální použití a předpokládá se, že kupující zná všeobecnou znalost a technologické postupy pro správnou práci s materiálem, na základě specializovaného rekvalifikačního kurzu. Některé produkty obsahují nebezpečné chemické látky a aplikaci těchto látek jiným osobám může pouze osoba proškolená, která je schopná se prokázat příslušným certifikátem. Při práci s materiálem zajistěte dostatečné větrání, uschování mimo dosah dětí. Některé  výrobky dráždí oči, dýchací orgány, kůži, může vyvolat senzibilaci při styku s kůží, obaly se musí uchovávat těsně uzavřené,  mimo dosah zdrojů zapálení, při používání se nesmí jíst ani pít, kouřit, při požití je škodlivý, při zasažení očí musí ihned důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékaře, nespotřebovaný materiál musí chránit před denním světlem. Materiál – resp. barevné gely je vhodné před použitím promíchat, některé barevné pigmenty se usazují na dně.  Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za případné škody na majetku či zdraví, způsobené špatným či neodborným zacházením a postupem osob nemajících odborné oprávnění.

Materiál – produkty 

Gobranails nabízí produkty výhradně od certifikovaných německých dodavatelů a dalších výrobců z EU, které kompletně splňují legislativní podmínky  ( atesty, prohlášení o shodě,  GMP certifikáty, MSDS, INCI…) pro prodej v ČR. Veškerý materiál osobně testujeme, abychom Vám mohli poskytnout cílené rady pro správné použití.

REKLAMACE

Firma Gobra-nails není výrobcem zboží a tak nemá vlastní servis zboží. Reklamované zboží je nutno zaslat na naši adresu a my dále předáme zboží k reklamaci. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Vždy se snažíme vyřídit reklamace co nejdříve.

Reklamace nemůže být uplatněna na zboží ve slevě z důvodu pro který bylo zboží slevněno.

Reklamovat lze zboží nepoužité, nezničené, kompletní, čisté a v původním obalu. Ke zboží musí být přiložen paragon či faktura. Pokud reklamace tyto podmínky nesplňuje může být reklamace neuznána.

V případě výměny zboží kus za kus platí poštovné od zákazníka ke Gobra nails zákazník, od Gobra nails k zákazníkovi pak e-shop. Zboží musí být nepoškozené, v původním obalu a schopné k dalšímu prodeji.

Reklamace se vztahuje pouze na vady a poškození výrobku a nevztahuje se na neznalost použití výrobku.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodnímu podmínkami upravené a to občanským zákonkem  (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Případné spory mezi Gobra Nails a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Gobra Nails doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Gobra Nails pro vyřešení nastalé situace.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.4.2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.